Terms of use

Regulamin serwisu internetowego bazaimprez.pl


§1
Pojęcia ogólne


Bazaimprez, zwana też Serwisem to bezpłatny serwis internetowy, który pozwala znaleźć, zaplanować i promować dowolne wydarzenie.

Właściciel, zwany też Administratorem to  firma WED WIL Sebastian Wilk z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Sportowa ¾, NIP: 631-243-64-66, REGON: 278336279.

Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu

Organizator - osoba fizyczna lub prawna, która została wpisana do wydarzenia jako jego organizator.

§2 

Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Aby zostać Użytkownikiem serwisu bazaimprez.pl:

 • należy się zarejestrować wypełniając formularz rejestracyjny podając nazwę Użytkownika,  imię i nazwisko (lub nazwę firmy/instytucji/organizacji) oraz swój adres e-mail

 • Użytkownik decyduje, jakie dane rozszerzone chce uzupełnić i czy mają być one dostępne dla innych użytkowników

 • podstawowe dane (nazwa Użytkownika, imię i nazwisko/nazwa organizacji) są publicznie widoczne.

 1. Każdy zarejestrowany Użytkownik po potwierdzeniu adresu e-mail może zgłaszać i edytować wydarzenia kulturalne oraz modyfikować swoje dane.

 1. Każdy zarejestrowany Użytkownik może w dowolnym momencie modyfikować swoje dane oraz  usunąć swój profil poprzez zgłoszenie do Administratora.

 2. Zgłaszanie wydarzeń do serwisu bazaimprez.pl jest dobrowolne i możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.

 3. Użytownik oświadcza,  że posiada wszelkie niezbędne prawa autorskie i inne do zamieszczonych przez niego/nią informacji oraz zdjęć.

 4. Użytkownik udziela zgody Administratorowi na dalsze rozpowszechnianie zamieszczonych przez niego danych i informacji w celu promocji utworzonych przez niego wydarzeń. W szczególności dotyczy to potrzeb innych serwisów i usług internetowych, w tym newsletter’a.


§ 3 Prawa i obowiązki Administratora Serwisu

 1. Administrator nie ponosi nie ponosi odpowiedzialności za powierzony materiał, zmiany terminów oraz treść ogłoszeń i reklam

 2. Administrator oświadcza, że każdy dokonany wpis do Serwisu jest automatycznie dopuszczony do publikacji po naciśnieciu przez użytkownika przycisku “opublikuj”.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy/kasowania publikacji, a nawet zablokowania konta Użytkownika bez podania powodu, gdy uzna wpis za niezgodny z prawem, niestosowny z powszechnie panującymi normami lub godzący w ogólnie pojęty interes Właściciela; a w szczególności w przypadku rozpowszechniania spamu tekstowego i graficznego

 4. Administrator oświadcza, że nie dopuszczone do publikacji będą treści niezgodne z profilem serwisu, a także wszelkie treści naruszające dobre imię osób trzecich, nawołujące do nienawiści religijnej, rasowej, etnicznej, wulgarne, obraźliwe, propagujące przemoc, naruszające dobre obyczaje oraz polskie prawo

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do sporządzania zbiorczych zestawień statystycznych, które będą ujawniane osobom trzecim lecz nie będą umożliwiały identyfikacji pojedynczych użytkowników

 6. Administrator zobowiązuje się do ochrony posiadanych danych osobowych Użytkownika.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.

 8. Administrator zastrzega sobie prawo do likwidacji profilu Użytkownika, bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli będzie ten profil wykorzystywany niezgodnie z zołożeniami serwisu bazaimprez.pl, a w szczególności gdy system bazaimprez.pl będzie używany do rozpowszechniania wiadomości i informacji niechcianych, w tym SPAM, bądź spreparowanych tak aby wprowadzać w błąd odbiorcę.

 9. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowej likwidacji profilu, bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli profil zostanie wykorzystany do budowy sieci odnośników celem zmiany pozycji stron internetowych w wyszukiwarkach.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w momencie jego publikacji.

 2. Administrator zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach w Regulaminie będzie publikowana w formie komunikatu systemowego.

 3. Regulamin jest dostępny pod adresem http://bazaimprez.pl/regulamin.html.

 4. Wszelkie ewentualne spory związane ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i funkcjonowaniem niniejszego serwisu będą rozstrzygane przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Administratora.

Feedback
The project is constantly evolving, so we look forward to your comments and suggestions.